Atık Taşıma

Atık yönetiminde genel ilke;atıkların kaynağında azaltılması, kaçınılmaz olarak çıkan atıkların da mümkün olan en yüksek oranda geri kazanılarak, yeniden kullanılması olmalıdır.

Artan sanayi üretimleri sonucunda ortaya çıkan, doğal yaşamı ve geleceğimizi tehtit eden TEHLİKELİ veya TEHLİKESİZ atıkların lisanslı araçlarımızla  fabrika ve tesislerden alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı direktifleri doğrultusunda yetkili noktalara taşıyoruz.