Geri Kazanım Nedir ?

Geri Kazanım : Geri Dönüşümden farklı olarak Geri Kazanım atıklardan enerji eldesini de kapsamaktadır. Geri kazanım hem katı atık deponi sahalarının gereksiz yere işgal 
edilmemesine hem de maddi olarak kazanç sağlamasına olanak vermektedirSağlıklı bir geri dönüşüm ve kazanım sisteminin ilk basamağı bu malzemelerin kaynağında ayırması sureti ile toplanmasıdır. Geri dönüştürülebilir nitelikteki bu atıklar diğer atıklarla karıştığında bu malzemelerden üretilen ikincil malzemeler çok daha düşük kalitede olmakta ve hatta çoğunlukla bu işlemler mümkün olamamaktadır. Bu yüzden geri dönüşüm işleminin en önemli basamağını kaynakta ayrı toplama oluşturmaktadır.

Tekrar Kullanım : Ürünün tüketicinin kullanımının sonrasında her hangi bir fiziksel/kimyasal veya biyolojik işleme tabi tutulmadan tekrar aynı amaç için değerlendirilmesi süreci tekrar kullanım olarak nitelendirilebilir.