İmha-Bertaraf

İmha edilecek atıkla ilgili inceleme yapılıp tarafınıza ayrıntılı bilgi verilmektedir. İmha öncesi atığın malzeme bilgi formunu tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Son tüketim tarihi geçen, üretim hatası bulunan veya başka bir sebepten iadesi bulunan; tekstil,gıda,teknoloji gibi ürünleri paçalayıp yetkili berteraf tesisine ulaştırıyoruz.