Mefa Geridönüşüm - Haberler

Haberler

Çınarcık Belediyesi

Çınarcık Belediyesi ile Mefa Geri Dönüşüm firması arasında 5 yıllık sözleşme imzalandı.

 

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt’un makamında yapılan anlaşmayla özellikle ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılması amaçlanıyor. Başkan Kurt ile firma yetkililerinin yaptığı 5 yıllık anlaşmayla Çınarcık’ın belli bölgelerine ambalaj atık konteynırları yerleştirilecek.

Kurt, konulacak konteynırlara ambalaj atıklarının ve geri dönüşebilecek materyallerin atılabileceğini dile getirerek “Böylelikle kentimizin katı atık depolama alanına giden çöp miktarı azalacak. Bunun yanında doğal kaynaklarımızın korunması noktasında enerji tasarrufu sağlanacak. Çöpün taşınması ve depolanması da kolaylaşarak daha temiz bir ilçeye sahip olacağız” dedi.

Belediye Başkanı Avni Kurt, projede halk desteğinin de çok önemli olduğunun altını çizdi.

 

Devamı

Geri Kazanım Nedir ?

Geri Kazanım : Geri Dönüşümden farklı olarak Geri Kazanım atıklardan enerji eldesini de kapsamaktadır. Geri kazanım hem katı atık deponi sahalarının gereksiz yere işgal 
edilmemesine hem de maddi olarak kazanç sağlamasına olanak vermektedirSağlıklı bir geri dönüşüm ve kazanım sisteminin ilk basamağı bu malzemelerin kaynağında ayırması sureti ile toplanmasıdır. Geri dönüştürülebilir nitelikteki bu atıklar diğer atıklarla karıştığında bu malzemelerden üretilen ikincil malzemeler çok daha düşük kalitede olmakta ve hatta çoğunlukla bu işlemler mümkün olamamaktadır. Bu yüzden geri dönüşüm işleminin en önemli basamağını kaynakta ayrı toplama oluşturmaktadır.

Tekrar Kullanım : Ürünün tüketicinin kullanımının sonrasında her hangi bir fiziksel/kimyasal veya biyolojik işleme tabi tutulmadan tekrar aynı amaç için değerlendirilmesi süreci tekrar kullanım olarak nitelendirilebilir.

Devamı

Geri Dönüşüm Nedir ?

GERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?

Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. İkinci bir tanım olarak da geri dönüşüm terimini, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak açıklayabiliriz.

Geri dönüşebilen maddeler; cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller, motor yağı, akümülatörler, beton, organik atıklar ve elektronik atıklardır.

 

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Çöpün içindeki geri dönüştürülebilir malzemelerin önemli bir miktarını yiyecek ve içecek ambalajlarında kullanılan metal, plastik ve cam atıklar ile kağıt ve karton oluşturmaktadır.  Tüm bu malzemelerin tekrar üretim sürecine geçmesi için aşağıdaki beş temel basamak gerçekleştirilir.

Geri Dönüşüm Sisteminin 5 Temel Basamağı:


1.Kaynakta Ayırma; Değerlendirilebilir nitelikli atıkları organik çöple karışmadan oluştukları kaynakta ayırarak biriktirme.


2.Değerlendirilebilir Atıkları Ayrı Toplama; Bu işlem değerlendirilebilir atıkların çöple karışmadan temiz bir şekilde ayrı toplanmasını sağlar.


3.Sınıflama; Bu işlem kaynağında ayrı toplanan malzemelerin cam, metal plastik ve kağıt bazında sınıflara ayrılmasını sağlar.


4.Değerlendirme; Temiz ayrılmış kullanılmış malzemelerin ekonomiğe geri dönüşüm işlemidir. Bu işlemde malzeme kimyasal ve fiziksel olarak değişime uğrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.


5.Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma; Geri dönüştürülen ürünün yeniden kullanıma sunulmasıdır.

 

Geri Dönüşüm Niçin Önemlidir?

1.Doğal Kaynaklarımız Korunur

2.Enerji Tasarrufu Sağlanır

3.Atık Miktarı Azalır

4.Ekonomiye Katkı Sağlanır

Devamı


Hakkımızda

Firmamız 1997 yılında Kocaeli/Gebze’de kurulmuştur. Kuruluşundan bu güne en yeni Geri dönüşüm teknolojileri bünyesine katarak Lisanslı ‘’Ambalaj Atığı Toplama’’ Ayırma Tesisi olarak faaliyet göstermektedir.

Popüler Menüler